Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Diatec: Hi-tech laboratorium åpnet i Forskningsparken

I slutten av februar ble Diatec Monoclonals’ nye hi-tech laboratorium for produksjon av monoklonale antistoffer og rekombinante proteiner offisielt åpnet. Planleggingen startet i 2011 og byggingen ble påbegynt så snart nybygget i Forskningsparken i Oslo sto ferdig i mars i fjor.
Fra Diatec Minoclonals’ nye laboratorium i Forskningsparken i Oslo. (foto: Diatec Monoclonals)
Fra Diatec Minoclonals’ nye laboratorium i Forskningsparken i Oslo. (foto: Diatec Monoclonals)
Celledyrkere med 100 milliarder «ansatte» og med en årskapasitet på 100 gram per maskin. (foto: Kjemi)
Celledyrkere med 100 milliarder «ansatte» og med en årskapasitet på 100 gram per maskin. (foto: Kjemi)
Containerne med næringsmedium står på utsiden av de sertifiserte laboratoriene. Slangen gjennom veggen fører inn til celledyrkingsmaskinene. (foto: Kjemi)
Containerne med næringsmedium står på utsiden av de sertifiserte laboratoriene. Slangen gjennom veggen fører inn til celledyrkingsmaskinene. (foto: Kjemi)
Når en arbeider i henhold til ISO 9001 og GMP holder det ikke med friskluft fra Gaustadbekkdalen. Laboratoriene har eget klimaanlegg som styres uavhengig av resten av ventilasjonssystemet. (foto: Kjemi)
Når en arbeider i henhold til ISO 9001 og GMP holder det ikke med friskluft fra Gaustadbekkdalen. Laboratoriene har eget klimaanlegg som styres uavhengig av resten av ventilasjonssystemet. (foto: Kjemi)


Tekst: Lars Ole Ørjasæter

Diatec Monoclonals ble etablert rundt 1990 og produserte den gang monoklonale antistoffer i Tecnomouse, som var et in-vitro alternativ til produksjon i levende mus. Selskapet utviklet også instrumenter for steril vasking av celler med Dynal-kuler og patenterte metoden. Det ble laget en serie på ti instrumenter av prototypen, men prosjektet var ikke levedyktig.

For tidlig
Diatec Monoclonals arbeidet også med kvalitetskontroll av blodplater, en prosess som ble patentert, men også her var en litt for tidlig ute i forhold til markedet.
   – Patentet ble droppet, men det hyggelige er at teknologien likevel kom i bruk mange år senere – blant annet i celletellere, forteller daglig leder Bjørn K. Pedersen.
   Diatec Monoclonals har holdt hus i Forskningsparken i Oslo siden etableringen. I 1998 ble selskapet sertifisert etter ISO 9001.
   – Det var her i Forskningsparken den norske internettsatsingen startet, og Diatec satset tidlig på å selge monoklonale antistoffer on-line til hele verden i konkurranse med de store. Fra 2003 gikk vi over til å bli kontraktprodusent for større kunder både i inn- og utland, noe som fortsatt er vår hovedaktivitet. I dag representerer salget til utenlandske kunder cirka 75 prosent, sier Pedersen.

ISO og GMP
Monoklonale antistoffer benyttes på en rekke områder, blant annet innen diagnostikk og pasientbehandling. Diatec Monoclonals har siden 1998 produsert antistoffer under ISO 9001-standarden for bruk innen diagnostikk, men flere av kundene har forespurt om en også ville vurdere å starte produksjon under GMP. Dette avspeiles i det nye laboratoriet som har to renromsseksjoner. Begge er sertifisert i henhold til ISO 9001, men den ene vil etter hvert operere under GMP-standard slik at en kan produsere antistoffer for Fase I/II/III kliniske studier.
   I dag har laboratoriet fire celledyrkingsmaskiner og batch-kapasiteten ligger på 100 gram per maskin. Diatec Monoclonals er en stor arbeidsplass – i alle fall om en skal se på hvor mange celler som er i arbeid.
   – Da vi flyttet fra de gamle til de nye lokalene, gikk produksjonen for fullt. Produksjonen kunne ikke avbrytes, så vi lastet opp traller med dyrkingsmaskiner, næringsmedium, gasstilførsel, og annet nødvendig utstyr før vi flyttet utstyret noen etasjer ned til det nye laboratoriet, forteller Pedersen som hver dag har rundt 500 milliarder celler i full jobb – sammen med ni fulltidsansatte med Bjørn Pedersen som daglig leder.

For kunden
Pedersen forteller at en er meget fleksibel i forhold til produksjonen.
   – Dette er et område der mye av resultatet avhenger av tett dialog mellom kunde og leverandør, og ofte er vi like mye partner som produsent. Med nye lokaler vurderer en også å produsere andre rekombinante proteiner, og for å ha et våkent øye med det som skjer, er en også i ferd med å etablere Scientific Board.
   – Det er viktig å ha gode rådgivere med på laget, noe som også kommer kundene til gode. Vi satser på å kunne tilby de norske fagmiljøene produksjon for både diagnostikk og for Fase I/II/III studier. Det vil være langt enklere å samarbeide med en produsent i Norge enn å måtte forholde seg til store aktører i utlandet. Vi ønsker derfor alle interessenter velkomne til å besøke oss og ta de nye lokalene i øyesyn, avslutter Pedersen.