Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Jon Terje Heimdal ny styreleder i NLF

Jon Terje Heimdal er valgt til styreleder i Norske Laboratorie-leverandørers Forening (NLF). Han er daglig leder i Orion Diagnostica AS, og har tidligere hatt stillingen som nordisk salgs- og markedsdirektør i Covidien Norden AB og i Tyco Healthcare.

Heimdal avløste Guri Nilsen, Alere AS (Medinor), som fortsetter som styremedlem. De øvrige styremedlemmene er Tove Ofstad, Roche Diagnostics Norge AS, Eric W. Tollnes, Nerliens Meszansky AS og Haakon Torgersen, BioNordika AS.
   NLF organiserer laboratoriebransjen i Norge og har rundt 60 medlemsbedrifter som hadde en totalomsetning i 2012 på cirka 2,3 mrd. kroner. Medlemmene er leverandører og produsenter av laboratorieutstyr, som instrumenter, reagenser og forbruksmateriell.
   Bedriftene leverer sine produkter til sykehus, private helselaboratorier og laboratorier innenfor industri, forskning og undervisning, samt kontrollaboratorier. Det er fire produsentbedrifter blant medlemmene, og de eksporterer i stor grad sine produkter til andre land.

Kontaktpersoner:
Styreleder Jon Terje Heimdal, telefon 913 34 023
Organisasjonssekretær Tore Flaatrud, telefon 23 32 61 20