Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Imatis vant storkontrakt med nytt Østfold-sykehus

2013.02.11 I 2015-2016 skal det nye sykehuset stå klart. Et helt nytt bygg på Kalnes og et oppgradert bygg i Moss vil gi 300.000 østfoldinger et godt sykehustilbud i fremtiden. Selskapet Imatis skal levere IKT-løsninger som skal sikre god samhandling, fremgår det av en pressemelding.

Porsgrunn-bedriften Imatis skal sikre rask og effektiv samhandling ved det nye sykehuset i Østfold.
Porsgrunn-bedriften Imatis skal sikre rask og effektiv samhandling ved det nye sykehuset i Østfold.

Et nytt Østfold-sykehus skal sikre befolkningen fullt ut dekkende spesialisttilbud med diagnostikk, behandling og rehabilitering i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus. Sammen vil dette gi pasienten en helhetlig helsetjeneste.


Hovedtanken bak utformingen av det nye sykehuset er at bygget og IKT-systemene skal støtte opp under god samhandling. Leveransen fra Imatis vil understøtte samhandlingen ved sykehuset, og inneholder blant annet samhandlingstavler (logistikk), løsninger for mobilitet, meldingsutveksling og kliniske arbeidsflater.


Selskapets systemer har vist seg å være svært effektive til å bidra med nødvendig prosesstøtte, samhandling og ressursstyring på tvers i sykehuset. Imatis har allerede lykkes med å selge teknologien til flere sykehus og helseforetak internasjonalt, blant annet i Danmark. – Vi er svært tilfredse med å få disse løsningene inn i et visjonært norsk prosjekt som nytt Østfold-sykehus, sier daglig leder Lill-Ann Bråthen.


Teknologien fra Porsgrunn-bedriften vil benyttes sentralt i arbeidsprosessene til de ansatte ved sykehuset. Det vil etableres integrasjoner til den elektroniske journalen, lab-systemene, booking, røntgen med mer. Programvaren skal benyttes på nettbrett, mobile telefoner, touch-skjermer og selvfølgelig vanlige PC-er.


Imatis vil benytte CSC Danmark og ICTEC som underleverandører innenfor booking og prosjektledelse.