Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Auka kunnskapar om kjemiske stoff i avløpsslam

I ein ny rapport frå Klif er det samanstilt data om kjemiske stoff som er målt i norsk avløpsslam. Slam er ein verdifull ressurs for norske bønder og blir brukte til jordforbetring. Rapporten er viktig for å vurdere mogelege miljøproblemstillingar ved bruk av avløpsslam, framgår det av eie pressemelding frå Klif.

Jordforbetring: Norske bønder bruker store mengder avløpsslam kvart år. Foto: Flickr, Yoshimai, Some rights reserved.
Jordforbetring: Norske bønder bruker store mengder avløpsslam kvart år. Foto: Flickr, Yoshimai, Some rights reserved.

Norske reinseanlegg produserer årleg ca. 120.000 tonn avløpsslam, og mykje av dette blir brukt til jordforbetring. Den største brukargruppa er norske bønder, som bruker ca. 65.000 tonn på jordene kvart år. Mange kjemiske stoff følgjer med kloakk og andre avløp, og det ferdige avløpsslamet kan derfor innehalde restar av blant anna tungmetall og forbrukarkjemikalier.


Les meir her.