Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

To nye kjemikalier på verstinglista

15.11.2012 Stoffene D4 og TCEP er nå ført opp på prioritetslista over kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø. Kjemikaliene brukes i vanlige forbrukerprodukter som kosmetikk, vaskemidler, tekstiler og plast.

Slik eksponeres vi: Klikk på lenken til Klif nederst i saken. Der kan du klikke på bildet og prøve den interaktive forklaringen. (Illustrasjon: Klif)
Slik eksponeres vi: Klikk på lenken til Klif nederst i saken. Der kan du klikke på bildet og prøve den interaktive forklaringen. (Illustrasjon: Klif)
  • Tris(2-chloroetyl)fosfat (TCEP) hører til en gruppe organofosfater.
  • TCEP brukes i tekstiler, plast og maling for å hindre at materialer tar fyr.
  • Fosfororganiske flammehemmere produseres ikke i Norge, men importeres både som råstoff og i ferdige produkter.
  • Produktregisteret viser at import av TCEP er redusert fra over 28 tonn pr år i 2005 til i underkant av 10 tonn pr år i 2010. Produktregisteret er myndighetenes register over kjemiske stoffer og produkter i Norge, men faste produkter er ikke registreringspliktige. Man kan derfor anta at mengden D4 og TCEP som faktisk omsettes i Norge er høyere.


Myndighetene jobber hele tiden for å finne miljøgiftene som har så alvorlige egenskaper at de skal inn på den nasjonale prioritetslista – også kalt verstinglista. Målet for de omtrent 30 miljøgiftene på prioritetslista er at utslippene skal stanses eller reduseres vesentlig innen 2020. Regjeringen har nå ført opp stoffene D4 (en siloksan) og TCEP (en organofosfat) på lista etter anbefaling fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).


Vil sette strenge krav

Å bli satt på prioritetslista betyr at myndighetene bruker flere virkemidler for å begrense bruken av stoffene og å minimere utslipp. Slike tiltak kan innebære forbud og begrensninger for hvordan stoffene kan brukes og strenge krav til hva som er tillatt å slippe ut og til avfallsbehandling.


– Når stoffene kommer på prioritetslista, er det et tydelig signal om at dette er kjemikalier vi ikke vil ha i omløp. Nå må industrien jobbe for å bytte ut disse stoffene med tryggere alternativer, sier Marit Kjeldby, avdelingsdirektør i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).


Les hele saken hos Klif.