Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Bruk av kjemikalier må registreres

12.11.12 Alle norske virksomheter som omsetter og bruker kjemikalier omfattes av kravene i kjemikalieregelverket REACH. Flere viktige frister for å registrere og søke om godkjenning av kjemiske stoffer er nå like rundt hjørnet, melder Klima- og forurensningsdirektoratet.
Virksomheter med registreringsplikt i REACH eller som bruker stoffer som er omfattet av godkjenningsordningen må forholde seg til viktige frister i tiden fremover. Illustrasjonsbilde: Klif.
Virksomheter med registreringsplikt i REACH eller som bruker stoffer som er omfattet av godkjenningsordningen må forholde seg til viktige frister i tiden fremover. Illustrasjonsbilde: Klif.

Et av de viktigste målene i kjemikalieregelverket REACH er å skaffe en oversikt over kjemikaliene som brukes i Europa. Informasjonen skal også bli lettere tilgjengelig for myndighetene og publikum. Innen 2018 skal alle kjemiske stoffer som omsettes i mengder på over ett tonn eller mer være registrert i REACH. Virksomheter som vil fortsette å bruke de farligste stoffene må søke om godkjenning.


Les mer her.