Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

AGA akkreditert for inspeksjon av gassanlegg

AGA AS er akkreditert til å utføre ferdigkontroll og systematisk tilstandskontroll iht. «Forskrift om håndtering av farlig stoff». Fra 1. august 2012 krever Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at kontroll av gassanlegg skal utføres av et akkreditert inspeksjonsorgan. AGA er en av de første virksomhetene i Norge som har fått innvilget denne akkrediteringen.
Øystein Eriksen, administrasjonsleder for AGA Inspeksjon (t.v.) og Per Kvarme, Manager Customer Engineering, i AGA AS.
Øystein Eriksen, administrasjonsleder for AGA Inspeksjon (t.v.) og Per Kvarme, Manager Customer Engineering, i AGA AS.

Kravet om uavhengig kontroll av gassanlegg trådte i kraft 1. januar 2011. Dette betyr at AGA nå kan utføre inspeksjoner av nye gassanlegg(ferdigkontroll) i tillegg til systematisk tilstandskontroll av eksisterende anlegg.
   - Vi har jobbet lenge med dette, og er veldig glade for at vi nå står med akkrediteringsbeviset i hånden, sier Øystein Eriksen, administrasjonsleder for AGA Inspeksjon.
   - Dette er en anerkjennelse av AGA som en seriøs aktør i bransjen, og vil bidra til å øke sikkerhetsnivået på gassanleggene i Norge, understreker han.
   Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav. Det er Norsk Akkreditering (NA) som står bak endelig godkjenning.

Oppfyller ISO-krav
Dette er en del av Norsk Standard ISO 17020:1998, og gir AGA rollen som inspeksjonsorgan. Det vil si en egen organisasjon som ivaretar uavhengighetskravene som Norsk Akkreditering krever.
  - Vi ser at dette kan heve kvaliteten og sikkerheten i anlegg for brannfarlig og giftig gass, sier Øystein Eriksen.
   Anleggene som er underlagt dette kravet er gassanlegg inneholdende brannfarlig gass kategori 1 eller 2, som er tilknyttet fast rørledning med:
* over- eller undergrunnstank, eller
* rørledning for distribusjon av gass (der flere ulike brukere er forsynt fra en kilde via en rørledning), eller
* flaskebatteri (gasspakker).
   Anlegg for giftig gass som er tilknyttet beholdere med samlet volum (vannvolum) mer enn 400 liter skal også kontrolleres av uavhengig akkreditert inspeksjonsorgan.