Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Hasselforeleser 2012: Professor Ben L. Feringa

Hasselforelesningen 2012 holdes den 14. mai. Årets Hasselforeleser er Professor Ben L. Feringa, Jacobus van‘t Hoff Distinguished Professor of Molecular Sciences, Stratingh Institute for Chemistry, Center for Systems Chemistry & Zernike Institute for Advanced Materials, University i Groningen, Nederland. http://feringa.fmns.rug.nl/

Ben L. Feringa fikk sin doktorgrad ved Universitet i Groningen i Nederland med Professor Hans Wynberg som veileder. Etter en periode som forsker hos Shell i Nederland og i Storbritannia vendte han tilbake til akademia i 1984, og han har siden 1988 vært full professor ved Universitet i Groningen. Han ble utnevnt til «Jacobus H. van’t Hoff Distinguished Professor of Molecular Sciences» samme sted i 2004. Han er utenlandsk æresmedlem i American Academy of Arts and Sciences og er medlem og visepresident i the Royal Netherland’s Academy of Sciences. I 2008 ble han utnevnt til «Academy Professor» og ble adlet av Hennes Majestet Dronningen av Nederland.
   Feringas forskning bærer preg av imponerende kreativitet og tverrfaglighet innen materialkjemi, nanovitenskap og organisk kjemi. Hans forskningsinteresser omfatter molekylære nanosystemer, molekylære motorer og brytere, stereokjemi, kjemisk selvorganisering, organisk syntese og asymmetrisk katalyse. Feringas forskning har blitt belønnet med et stort antall prestisjefylte priser, blant andre Koerber European Science Award (2003), Spinoza Award (2004), the Prelog gold medal (2005), the Norrish Award of the ACS (2007), the Paracelsus medal (2008), the Chirality medal (2009), RSC Organic Stereochemistry Award (2011), Humboldt award (2012) og Nagoya gold medal (2013). Feringa er leder for Center for Systems Chemistry ved Universitet i Groningen.

Molekylære motorer
Hasselforelesningen vil blant annet omhandle et tema som har skapt virkelig store overskrifter i den kjemiske litteraturen, nemlig Feringas bidrag til utvikling av «molekylære motorer». Syntetiske molekylære motorer er molekylære maskiner som kan stimuleres til å rotere ved tilførsel av energi. Muligheten for gjentatte 360 graders rotasjonsbevegelser i én retning med forbruk av energi er absolutte krav til slike molekylære motorer. Utviklingen av dette feltet forventes å skje stadig raskere i takt med forståelsen av kjemi og fysikk på nanonivå. For å illustrere at dette ikke er bare av akademisk interesse, bør det nevnes at molekylære motorer er svært utbredt i naturen: Proteinene kinesin og myosin, for eksempel, utøver transport¬funksjoner i celler ved effektivt å omdanne kjemisk energi til bevegelsesenergi.
   Lysdrevne molekylære motorer har vist seg å være meget effektive i kunstige systemer, og man kan tenke seg anvendelser av slike motorer som komponenter i nanomaskineri av forskjellig slag. Feringa og medarbeidere har demonstrert (J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 10484–10485) at molekylet som er vist i figuren kan stimuleres av lys slik at øvre og nedre halvdel av dette molekylet roterer i kun én retning i forhold til hverandre, og med rotasjonshastigheter opp mot 3 MHz. Lyset benyttes til å indusere to cis-trans-isomeriseringer omkring C=C-dobbeltbindingen. Hver av disse isomeriseringene etterfølges av termisk inversjon av de resulterende molekylære spiralstrukturer, og med en komplett rotasjonssyklus som resultat. Den fotokjemiske isomeriseringen skjer i løpet av picosekunder, så det er den termiske inversjonen som begrenser rotasjonshastigheten.

Professor Feringas Hassel-forelesning avholdes ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo
Dato og tid: Mandag 14. mai 2012 kl. 11:15
Sted: Auditorium 1, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.
Tittel: “The Art of Building Small: Designing Dynamic Chemical Systems.”

Engelsk sammendrag:
In our body a fascinating collection of ingenious catalysts, molecular motors and machines make it possible that our cells divide, that we can use our muscles and that the consumption of ATP can be used to generate force and mobility. Integrated catalytic cycles, molecular information storage and retrieval, triggering and signal transduction and repair mechanisms are among the challenges ahead in the design of complex artificial molecular systems. Chemical systems ultimately require control over structure, organization and function of multi-component molecular assemblies at different hierarchical levels. Major challenges are the design of kinetic driven processes and control over translational and rotary motion.
   In this presentation efforts to develop synthetic systems, in which several structures and functions are integrated, will be discussed. Focus is on control of the dynamics of such complex molecular systems as well as triggering and assembly processes. We design molecular systems such as switches and motors in which molecular dynamics is coupled to specific functions.
   The use of optical molecular switches allows control of function and assembly in a non-invasive manner. Responsive behaviour will be illustrated in molecular systems for data storage, electronic communication, regulation of transport through protein channels and catalysis.
   The design, synthesis and functioning of rotary and linear molecular motors will be presented. In particular acceleration of rotary motors, transmission and amplification as well as anchoring of such dynamic systems to surfaces are described. Finally, progress in the design of dynamic molecular systems to achieve autonomous motion is discussed.

Professor Feringa gir i tillegg gi en forelesning over et mer fokusert tema
Tid og sted: Tirsdag 15. mai 2012 kl. 13:15
Sted: Auditorium 2, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo
Tittel: “Exploring Chiral Space in Asymmetric Catalysis”

Engelsk sammendrag:
The challenge to develop the fully catalytic sustainable organic synthesis of the future sets the stage for a new era in asymmetric catalysis. Besides high levels of activity and selectivity, practicality of the new catalytic methodologies is a key parameter. The design of catalytic toolkits and tandem catalytic conversions are other important aspects. In this lecture new catalytic systems based on monodentate phosphoramidite ligands will be discussed. The focus will be on advances in C-C bond formation and applications in the synthesis of natural products. Furthermore, the catalytic conjugate addition reactions of organozinc and Grignard reagents and allylic alkylation of organolithium reagents with absolute levels of stereocontrol will be presented. The synthetic methodology will be illustrated in the total synthesis of structures demanding remote acyclic stereocontrol.