Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

BASF: Fra vitenskap til innovasjon

De siste årene har BASF (opprinnelig Badische Anilin und Soda-Fabrik) invitert pressen for å fortelle både om nyheter og planer for fremtiden. Tema for årets pressekonferanse var «How Chemistry Contributes to Health Solutions».

Tekst: Lars Ole Ørjasæter, foto: BASF

BASF har vel 10.000 FoU-ansatte (ti prosent av den totale staben på 110.000 personer) fordelt på cirka 2800 prosjekter. I 2011 brukte selskapet 1,6 milliarder EUR på forskning og summen for 2012 vil ventelig bli 1,7 milliarder. Siden 2005 har satsingen på FoU økt med 50 prosent.
   BASF har alltid vært svært klare på hva de arbeider med, og undertittelen «The Chemical Company» er med i alle sammenhenger. I november 2011 lanserte BASF en ny strategi, «We create chemistry», og det var med dette som bakteppe dr. Andreas Kreimeyer, forskningsdirektør og medlem av styret i BASF, fortalte om hva selskapet arbeider med i forhold til gode løsninger innen helserelaterte områder. Noen områdene der BASF har som ambisjon å være i forkant, er farmasøytiske tilsetningsstoffer, hudbeskyttelse og vannbehandling.

Fire områder
I 2050 vil vi være ni milliarder mennesker på jorden - noe som vil kreve ekstra innsats blant annet i forhold til matvarer, vann, helse og annet, og BASF har sett på fire områder som vil styre vekst og verdiøkning.
* Viktigheten av bærekraftig utvikling vil øke
* Nyskaping vil dreie seg om materialer og systemløsninger
* Veksten innen kjemisk industri vil øke
* Konkurransen innen kjemiområdet vil forandre seg og tyngdepunktet innen kjemisk industri vil bli flyttet til nye områder i verden som Asia, Sør-Amerika og Øst-Europa.

Kreimeyer poengterte at for å ha suksess i årene som kommer, er det ikke nok å lage noen nye molekyler.
   – Fremtidens utfordringer vil kreve intelligente løsninger basert på nye systemer og funksjonelle materialer. I årene som kommer vil produktet fra den kjemiske industrien ikke lenger være kun kjemikalier, men kompetanse innen kjemi – med andre ord en pakke som består av kunnskap innen kjemi, formulering og bruksområder samt service.

Legemidler og FoU
Invitert foredragsholder Andreas Barner, styreleder for Boehringer Ingelheim GmbH, tok for seg utvikling av legemidler og kostnadene knyttet til dette.
   Han pekte blant annet på at FoU-utgiftene for utvikling av et nytt molekyl til bruk i legemidler har steget 25 ganger siden midten av 1970-tallet. Samtidig er det fortsatt stort behov for nye legemidler og produkter – ikke minst på grunn av høyere gjennomsnittsalder på befolkningen og flere personer med kroniske sykdommer.
   Barner pekte også på en økende trend der de farmasøytiske selskapene i økende grad setter ut forskningsoppdragene til andre (og gjerne mindre) selskaper. I 2011 hadde denne typen forskning en verdi på i overkant av 36 milliarder USD. Prognosene tilsier at verdien vil øke til nærmere 41 milliarder USD innen 2015. Samtidig reduserer noen av de store farmasøytiske selskapene forskningsstaben for å holde seg strengt til definerte kjerneområder.

Bitter pille?
BASF er også på brukerens side når det gjelder legemidler. Kollicoat Smartseal 30 D benyttes som et ytre lag på tabletter. Mens stoffet er stabilt ved pH 7 i munnen, løses det raskt opp i magens sure klima (pH 1-4). Dette gjør både at legemiddelet kommer helskinnet ned i magen og at eventuelle bitterstoffer i legemiddelet ikke kommer i munnen. Samtidig er tykkelsen på «dekklaget» bare 50 μm - noe som er atskillig tynnere en hos konkurrentene på området.

UV-A og UV-B
BASF forsker også på såkalt foto-beskyttelse av huden. UV-stråler gjør at vi blir brune, men for mye av det gode er ikke bra. UV-B (280-320 nm) fører til solforbrenning og kan føre til hudkreft som redusert immun-respons. Intensiteten av UV-A (420-400 nm) er 15 ganger høyere enn for UV-B, og det er UV-A som fører til tidlig aldring av huden som rynker, mindre elastisk hud og depigmentering/hyperpigmentering – i tillegg til hudkreft og redusert immun-respons.
   Opp gjennom årene har metodene for beskyttelse mot for mye sol endret seg fra ingen soling rundt år 1900 via solkrem mot forbrenning (UV-B) på 1950-tallet til «antirynkekremer» til daglig bruk og beskyttelse med høy solfaktor i våre dager.
   Det viser seg at solkremer med solfaktor over 30 kun er mulig med effektive UV-A-absorbenter. Dette er nå et eget forskningsfelt i BASF etter overtakelsen av Ciba og Cognis og flere nye absorbenter er under utprøving med kommersialisering fra 2012 til 2019. Til i dag har den nye satsingen blant annet avstedkommet 180 patenter og rundt 50 prosent av alle solbeskyttelsesprodukter på markedet inneholder de nye UV-A-filterne fra BASF.

Vann
Et eksempel der BASF lager løsninger for en bærekraftig fremtid er innen vannbehandling. I dag har en milliard mennesker ikke tilgang på skikkelig drikkevann og to og en halv milliard har ikke gode sanitære forhold.
   BASF har flyttet utviklingen av produkter for vannbehandling fra molekyler til materialer og løsninger. Dagens produkter dreier seg blant annet om miljøvennlige flokkuleringsmidler med høy ytelse som reduserer vanninnholdet i slammet - som i sin tur reduserer kostnadene ved videre behandling.
   I tillegg kommer korrosjonsinhibitorer og andre produkter for industriell vannbehandling samt høyeffektive membransystemer - blant annet et nytt opplegg for behandling av avløpsvann kalt Membrane BioReactor (MBR) Concept. Selv om konseptet medfører noe høyere driftskostnader, blir vannkvaliteten bedre, behov for mindre plass og lavere kapitalkostnader.
   Målet er å skape synergier mellom utstyr og kjemikalier samt å hjelpe kundene til å implementere løsninger for vannbehandling, rensing og andre områder for behandling av vann til forbrukere og industri.