Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Avisingsvæske resirkuleres på Gardermoen

Et nytt resirkuleringsanlegg for avisingsvæske er åpnet ved Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL). Dette er det tredje i sitt slag i Europa. Kommende vinter forventes det at 60–70 prosent av avisingsvæsken som brukes, vil bli tatt hånd om og resirkulert. Det resirkulerte materialet, monopropylenglkol (MPG), vil erstatte et anslått volum på 700 tonn per år av nytt materiale til avising og varmeoverføringsformål. Kjemiselskapet Clariant har levert anlegget.
Avising av fly.
Avising av fly.
Teknisk direktør Marianne Hornes ved Oslo Lufthavn Gardermoen og siv.ing. Jostein Skjefstad var godt fornøyde med det nye resirkuleringsanlegget for avisingsvæske.
Teknisk direktør Marianne Hornes ved Oslo Lufthavn Gardermoen og siv.ing. Jostein Skjefstad var godt fornøyde med det nye resirkuleringsanlegget for avisingsvæske.
Brukt og oppkonsentrert avvisingsvæske samles opp og transporteres til et Clariant-anlegg for fullstendig gjenvinning.
Brukt og oppkonsentrert avvisingsvæske samles opp og transporteres til et Clariant-anlegg for fullstendig gjenvinning.
Interiørdetaljer fra resirkuleringsanlegget, der det er lagt stor vekt på HMS.
Interiørdetaljer fra resirkuleringsanlegget, der det er lagt stor vekt på HMS.

Karl J. Gurandsrud

Resirkulering vil også redusere flyplassens karbonfotavtrykk. Clariant anslår at karbonutslippet over anleggets levetid vil bli redusert med 2.800 tonn karbondioksidekvivalenter i året. Dette tilsvarer omtrent utslippet fra en gjennomsnitts europeisk personbil* som kjøres 15 millioner km, eller 7.400 rundreiser mellom Oslo og London**.
   – OSLs nye resirkuleringsanlegg vil spare betydelige naturressurser og skjære ned på karbonbelastningen, fastslo Jostein Skjefstad ved Oslo Lufthavn.
   – Dette er en vinn-vinn-situasjon for flyplassen, kommenterte Nigel Westlake, salgssjef for Clariant EMEA.
   – Som hovedleverandør av avisingsvæske er det også en vinnersituasjon for oss i Clariant. Selskapet forsyner lufthavnen med både sin Safewing flyavisingsvæske og EcoTain resirkuleringsprosess for avisingsvæsken.
   OSLs overgang til EcoTain resirkulering følger tilsvarende overganger ved andre europeiske flyplasser som München og Zürich, som også bruker EcoTain-anlegg fra Clariant. Årlig gjenvinnes det ved disse flyplassene 2.000 tonn MPG.

Resirkulert og oppkonsentrert
På samme måte som ved EcoTain-anlegget i Zürich, skal det nye anlegget på Gardermoen praktisere «offsite» resirkulering. I en forventet gjennomsnittsvinter vil rundt 7.000 tonn brukt avvisingsvæske bli samlet opp gjennom dreneringssystemet under avisingsplattformene. Dette vil bli behandlet og oppkonsentrert til rundt 1.100 tonn med 60–65 prosent MPG innenfor det 800 kvadratmeter store fabrikkanlegget. Konsentratet blir renset ytterligere til kommersielle spesifikasjoner ved et av Clariants egne anlegg.
   EcoTain-anlegget ved flyplassen i München er «onsite». Her konverterer et tilsvarende anlegg brukt avisingsvæske til frisk væske innenfor flyplassens område.

* En vanlig bil slipper ut cirka 150 gram CO2 per kjørte kilometer.
** Et fly slipper ut i overkant av 300 kilo CO2 per passasjer per tur-retur-reise, ref. terrapass.com