Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Bayer: Mot lysere tider

I total var 2010 et godt år for Bayer, kunne Marijn Dekkers, styreleder i Bayer AG, fortelle på en pressekonferanse nylig. Grunnen til uttalelsen var blant annet at omsetningen for 2010 summerer seg til EUR 35,1 milliarder – den høyeste omsetningen i selskapets historie.
Marijn Dekkers, styreleder i Bayer AG, la fram en positivt årsresultat for 2010.
Marijn Dekkers, styreleder i Bayer AG, la fram en positivt årsresultat for 2010.
Personalisert medisin er basert på en presis definisjon både pasient og status for den aktuelle sykdommen. Foto: Bayer.
Personalisert medisin er basert på en presis definisjon både pasient og status for den aktuelle sykdommen. Foto: Bayer.
Tekst og foto: Lars Ole Ørjasæter

I følge Dekkers ble 2010 er år der det var vanskelig å forutsi utviklingen. Mens Materials Science kjapt kom tilbake til nivået fra før den økonomiske krisen, havnet CropScience og HealthCare noe under den omsetningen en hadde forventet. Dekkers så likevel optimistisk på fremtiden, og de første månedene har forløpt svært bra for Bayer. Selskapet planlegger derfor å investere EUR 15 millioner innen forskning og utvikling, fabrikker og utstyr innen utgangen av 2013. FoU vil utgjøre rundt to tredjedeler av summen.

Farmasi
Et selskap som Bayer lever på langsiktig forskning og utvikling. Dette gjelder ikke mist innen legemidler. FoU-innsatsen ble derfor økt til EUR 3,1 milliarder i 2010, noe som representerer en økning på 11 prosent, og samme beløp er budsjettert for 2011. Grunnen til økningen var at selskapet har en rekke lovende produkter som snart er klare for å slippes – og de fleste er nå inne i fase II- eller fase III-testing.
   Innen kardiologi har Bayer to legemidler; Xarelto som hindrer blod i å koagulere, og Riociguat som reduserer blodtrykket i lungene der førstnevnte nå er på markedet i 75 land. Innen oknologi er legemiddelet Nexavar som hindrer enzymer som øker vekst av lunge-tumorer i allerede på markedet. Regorafenib hindrer også enzymer som fører til tumor-vekst. Sette legemiddelet er nå i fase III. Også andre legemidler er i fase III.

CropScience
Også inne planteforskning har Bayer seks nye aktive stoffer klare for markedet i perioden 2010 til 2012 som en regner med vil ha et salgspotensiale på mer enn EUR 1 milliard.
   De to første, Isotianil som kontrollerer sopprelaterte sykdommer på ris, og Bacillus firmus som er et biologisk middel som hindrer nematodeangrep på frø, ble lansert i 2010.
   I år planlegges lanseringen av Luna (basert på Fluopyram) – et fungicid som skal forlenge levetiden på avlingen etter innhøsting, Aviator Xpro (basert på Bixafen) – et fungicid som skal øke kornavlingene, og Specticle/Alion (basert på Indaziflam) – et herbicid som er effektivt i bekjempelsen av en rekke ugress.
   I 2012 lanseres Emesto/Emerion (basert på Penflufen) – et fungicid som skal forsterke spirene til soya, mais, poteter, ris og korn.

Materialer
Også innen materialer har en nådd gamle nivåer, spesielt innen råmaterialer som polyuretan og polykarbonat. Veksten i salget kan likevel stort sett tilskrives prisoppgang på granulater – selv om prisene fortsatt ikke er oppe på samme nivå som før finanskrisen.

Lyse utsikter
– Selv om det gjenstår å se hvordan den globale økonomien utvikler seg, ser vi positivt på fremtiden, sa Marijn Dekkers.
   – Dersom utvikling går i samme retning som nå, forventer vi en total omsetning mellom EUR 35 milliarder og EUR 36 milliarder.
   Med en forventet vekst på fem til seks prosent, kan summen virke feil, men veksten stemmer og budsjettallene kommer på grunn av forholdet mellom euro og dollar.
   Dekkers nevnte også Det internasjonale kjemiåret.
   – Et økt fokus på kjemi og kjemisk virksomhet som løsning på mange av verdens problemer, er svært viktig, men rammebetingelsene må også være tilstede for at industrien skal kunne løse problemene, sa Dekkers.
   Etter bilindustrien er kjemisk industri Tysklands mest forskningsintensive, og i løpet av finanskrisen ble FoU-innsatsen holdt på samme nivå som tidligere; EUR 9,4 milliarder for landet i total.
   Han avsluttet med å sitere fra forbundskansler Angela Merkels tale i forbindelse med åpningen av Det internasjonale kjemiåret i Tyskland: «Kjemi trenger en femtid, og kjemi har en fremtid». For egen regning la han til at «vi vil kun ha en fremtid med kjemi».