Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

IYC 2011-åpning i Oslo

10. februar ble Det internasjonale kjemiåret åpnet i Oslo. Godt over 100 personer fra akademia og industri var samlet i Universitetets Gamle festsal. Her hjemme er det Norsk Kjemisk Selskap som er ansvarlig for gjennomføringen av Kjemiåret, og Norsk Industri er med som sponsor og samarbeidspartner.
Stein Lier-Hansen (t.v.), administrerende direktør i Norsk Industri, sto for den offisielle åpningen av Kjemiåret 2011 i Oslo. Dr. philos Hanne Finstad ved Forskerfabrikken fortalte om stor entusiasme blant barn og unge når det gjelder å tilegne seg kunnskap om kjemi – bare forholdene legges til rette.
Stein Lier-Hansen (t.v.), administrerende direktør i Norsk Industri, sto for den offisielle åpningen av Kjemiåret 2011 i Oslo. Dr. philos Hanne Finstad ved Forskerfabrikken fortalte om stor entusiasme blant barn og unge når det gjelder å tilegne seg kunnskap om kjemi – bare forholdene legges til rette.
Musikk av kjemikeren og komponisten Alexander Borodin framført av studenter fra Norges Musikkhøgskole åpnet Det internasjonale kjemiåret i Oslo.
Musikk av kjemikeren og komponisten Alexander Borodin framført av studenter fra Norges Musikkhøgskole åpnet Det internasjonale kjemiåret i Oslo.
Tekst og foto: Lars Ole Ørjasæter

Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, sto for den offisielle åpningen, og han pekte blant annet på at kjemi er et av de mest grunnleggende fagene vi har, noe som også har hatt – og har – stor betydning for industrien i Norge.

Ønsker et nyansert bilde
Lier-Hansen ble etterfulgt av det norske kjemiårets «general», professor Einar Uggerud.
   – Målet er å vise et mer nyansert bilde av kjemien blant annet ved å fokusere på fagets betydning for menneskenes kulturelle og materielle utvikling. Vi vil vise at kjemisk kunnskap er nødvendig for å få til en bærekraftig utvikling. Dette skal skje gjennom en rekke arrangementer i løpet av året – der det første store er en egen informasjonsstand i Spikersuppa i Oslo Sentrum under Ski-VM.
   Ellers vil Kjemiåret en by på klimadag på Universitetet i Oslo i mai, forskningstorg i september og kurs for kjemilærere som skal gå i hele 2011.

Industrien og akademia hånd i hånd
På talelisten under åpningen var også Kristin Misund, forskningssjef ved Borregaard Ltd., Olaf Stalsberg, administrerende direktør i GE Healthcare, Finn Myhren og daglig leder i Clavis Pharma. Akademia var representert ved Leiv Sydnes, professor i kjemi ved Universitetet i Bergen, Hanne Finstad, dr. philos ved Forskerfabrikken og Knut Fægri, professor i kjemi ved UiO.
   Flere kom inn på viktigheten av å styrke kjemiundervisningen i skolen samt å lære menigmann at vi faktisk omgir oss med kjemiske produkter nesten uansett hvor vi befinner oss.