Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Thaulowprisen til Mostad

I en tid der både kjemikere og andre får kritikk for å holde pressen på en armlengdes avstand og ruge på informasjonen, har professor Arvid Mostad gått motsatt vei. Dette ble belønnet med Thaulowprisen for 2010.
Thaulowprisen for 2010 gikk til professor emeritus Arvid Mostad (t.v.). Prisutdeler var professor Tore Benneche. (Foto: Truls Ø. Grønneberg)
Thaulowprisen for 2010 gikk til professor emeritus Arvid Mostad (t.v.). Prisutdeler var professor Tore Benneche. (Foto: Truls Ø. Grønneberg)
Tekst: Lars Ole Ørjasæter, foto: Truls Ø. Grønneberg

Prisen går til en person som har «…bidratt til å gjøre vitenskapens resultater kjent for allmennheten». Professor Mostad har gjennom mange artikler – blant annet i Kjemi, belyst egenskaper og kjemi hos en rekke stoffer som daglig omgir oss, samt hos noen av våre vanligste grunnstoffer. Artiklene har vært egnet til å gi innsikt hos brukere av en rekke av de stoffene som er beskrevet, til oppdatering i basiskunnskap hos den jevne kjemiker, og til å gi nyttig bakgrunnsstoff for kjemilærere i undervisningen i ungdomsskolen og den videregående skolen.
   I innstillingen fra komiteen står det å lese: På vegne av komiteen for apoteker Thaulows legat har jeg den glede å overrekke en pris på kr 25.000 til professor emeritus Arvid Mostad. Han får prisen for sitt arbeid med å popularisere kjemien. I innstillingen fra komiteen står det: «Han har de siste 15 år publisert 32 populærvitenskapelige artikler i tidsskriftet Kjemi. Disse artiklene spenner over et stort område av kjemien og omfatter kjemiske emner som generelt er av stor interesse for allmenheten. Artiklene er godt skrevet, faglig korrekte og er alle interessante og morsomme. Dette gjør leseren mer interessert i samfunnsnytten av kjemien.»

Undring og skriveglede
– Hvor kommer skrivegleden fra?
– Undring er nok et nøkkelord, og kanskje en naiv tro på at det jeg synes er rart og spennende også vil fatte interesse hos andre. Dessuten lærer jeg selv en god del ved å sette meg nærmere inn i et bestemt tema.
– Noen tanker om hvorfor du skriver?
– Det grunnleggende motiv ligger nok i en livslang interesse for kjemi og den rolle dette faget spiller både for samfunnsutviklingen og hver enkelt av oss. Dette høres kanskje underlig ut for mange, for generelt er det nok ikke mangelen på kunnskap i kjemi som er det mest beklagelige i vårt samfunn, men mangelen på kunnskap om kjemi og den rollen dette faget har spilt i hundrevis av år. Kanskje skyldes det måten kjemi undervises på i skolen. Det virker som om svært få har noen forståelse for at kjemien angår dem til daglig, og det hadde vært fint om en kunne endre litt på det. Jeg har vel også et ønske om å informere, ikke minst når det gjelder stoffer som så mange bruker til skade både for seg selv og samfunnet. Jeg ønsker ikke å bruke pekefinger, men jeg synes at folk i det minste bør vite mest mulig om hva de gjør. Dessuten er kjemi et fantastisk spennende fag som foruten det industrielle aspektet tilbyr innsikt i det biologer, farmasøyter og medisinere driver med.
– Hvilke tema opptar mest?
– I den grad jeg har noe favorittema er det vel kanskje innsikt i hva som skjer i oss når vi putter i oss ett eller annet, det være seg næringsmidler, medikamenter eller narkotiske stoffer. Det er nok også sentralt å formidle at det er nettopp kjemi alt dette dreier seg om.
– Har du fått tilbakemeldinger på artiklene dine?
– Jeg har fått en del, og de har heldigvis vært positive og oppmuntrende. Jeg har enkelte ganger halvveis ventet en skyllebøtte, men det har latt vente på seg, heldigvis. Trykkfeilene er det vel redaktøren som hatt fått høre om…

Mellom to permer
Mostads «skriverier» har faktisk blitt så populære at artiklene nå skal samles mellom to permer. Boken kommer etter planen ut på Universitetsforlaget i august 2011 og arbeidet er allerede i full gang.