Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Det internasjonale kjemiåret åpnet i Paris

Det meste er kjemi. All kjent materie – entes en snakker om gass, væske, faste stoffer eller plasma – er laget av kjemiske elementer, eller forbindelser av disse elementene. Kjemi er ofte satt som motpol i forhold til naturen – selv om vår forståelse av stoffene i naturen er avhengig av kjemisk kunnskap. – Kjemi er liv, sa Irina Bokova, generaldirektør i UNESCO i forbindelse med åpningen av det internasjonale kjemiåret – IYC 2011.
Den norske delegasjonen ved åpningen av det internasjonale kjemiåret i Paris 27. og 28. januar 2011: Fra venstre Kenneth Ruud, president i Norsk Kjemisk Selskap, Einar Uggerud, leder for organisasjonskomiteen for IYC 2011 i Norge, Leiv Sydnes, tidligere president i NKS og IUPAC, Olav Melbo, Norsk Industris representant i organisasjonskomiteen for IYC og Harald Walderhaug, generalsekretær i Norsk Kjemisk Selskap.(Foto: Kjemi)
Den norske delegasjonen ved åpningen av det internasjonale kjemiåret i Paris 27. og 28. januar 2011: Fra venstre Kenneth Ruud, president i Norsk Kjemisk Selskap, Einar Uggerud, leder for organisasjonskomiteen for IYC 2011 i Norge, Leiv Sydnes, tidligere president i NKS og IUPAC, Olav Melbo, Norsk Industris representant i organisasjonskomiteen for IYC og Harald Walderhaug, generalsekretær i Norsk Kjemisk Selskap.(Foto: Kjemi)
Valérie Pécresse, minister for høyere utdanning og Forskning i Frankrike, deltok under åpningsseremonien hos UNESCO.(Foto: Kjemi)
Valérie Pécresse, minister for høyere utdanning og Forskning i Frankrike, deltok under åpningsseremonien hos UNESCO.(Foto: Kjemi)
 – Kjemi er bindeleddet mellom all annen vitenskap, spesielt når en forsøker å forstå elementene som danner stoffer, energi og komponentene som danner selve livet, slo Bokova fast.

Kjemiens rolle
Kjemiens rolle i samfunnet var hovedtema for todagerskonferansen som ble arrangert i forbindelse med åpningen av IYC 2011. Kjemi er faktisk den vitenskapen som har skapt mest industri i verden, og konferansens mange temaer tok opp de fleste utfordringer og områder der kunnskap om kjemi er viktig:
* Kjemi og sivilisasjonens utvikling
* Kvinner og kjemi
* Globale trender og perspektiver: Kjemi og bærekraftig utvikling
   Miljø og klima
   Mat og vann
   Helse
   Materialer
   Økonomiske og sosiale aspekter

Blant en rekke foredragsholdere, ga også fire Nobelpristakere sine bidrag; Professor Jean-Marie Lehn, Frankrike, Nobelprisen i kjemi 1987, professor Ada Yonath, Israel, Nobelprisen i kjemi 2009, professor Yuan Lee, Kina, Nobelprisen i kjemi 1986 og dr. Rajendra K. Pachauri, India, Nobels fredspris 2007.