Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Portabel kvikksølvanalysator med gode skussmål

STAMI har gjort en studie av kvikksølv-analysatorer for Statoil. Konklusjonen var at Lumex kvikksølvmåler ble funnet best egnet til offshorebruk da den ikke ble påvirket av ytre feilkilder.
Instrumentet kan måle kvikksølv i luft eller direkte i naturgass - samt alle andre typer gasser hvis ønskelig. Som opsjon kan instrumentet utvides til å måle kvikksølv i vann, produsertvann, crudeolje, kondensat, sediment osv. med svært lave deteksjonsgrenser.

Flere fakta
Grunnen til at STAMI fant dette instrumentet best egnet for offshorebruk er at instrumentet benytter en teknikk for å fjerne bakgrunn og forstyrrelser som kalles Zeeman AAC. Dette gjør at instrumentet kan skille ut kvikksølv fra nærmest enhver bakgrunn. Ingen andre portable instrumenter på markedet har dette, da det er en teknologi som normalt bare finnes i store og kostbare atomabsorbsjons-analyseinstrumenter.
   Instrumentet kan enten måle kontinuerlig det vil si ny verdi hvert sekund - eller ta tre paralleller med gjennomsnitt av et tidsintervall operatøren velger. Instrumentet har en dobbelt målecelle som kontinerlig måler prøven i den ene og en filterert «null-luft» i den andre. Dette reduserer mulige feilkilder ytterligere.
   En innebygget pumpe trekker luften igjennom instrumentet. Påkrevet vedlikehold er å skifte to filtere årlig. Innebygget referansestandard for zero- og span-kontroll i løpet av sekunder. Det leveres med en bæreveske som kan henges på skulderen og man kan måle med instrumentet mens det er i vesken.