Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Ny GC metallkolonne

Phenomenex Inc. introduserer en nyutviklet GC metallkolonne, Zebron™ ZB-1XT SimDist, som er spesialutviklet til simulert destillasjonsanalyse innenfor petrokjemiske applikasjoner.
Denne nye GC-kolonnen bygger på selskapets Glass Infusion™-teknologi, som sikrer et uniformt belegg av stasjonærfasen og høy reproduserbarhet fra kolonne til kolonne. Zebron ZB-1XT SimDist er robust og gir dokumentert effektivitetsgevinst på opp til 70 % i forhold til sammenlignede metallkolonner på markedet.
   Metoder med simulert kokepunkt er vanlige innen petrokjemiske analyser for å bestemme størrelsesfordelinger på hydrokarbonene i en prøve. Destillasjonsmetoder ved høye temperaturer krever høyere oppløsning enn 2,0 mellom C50 og C52, noe som utgjør en utfordring for de fleste kolonner som benyttes til denne typen analyser. Den nye kolonnen gir mindre enn 3,5 % tap av oppløsning etter 90 timer ved 430°C.
   - De tradisjonelle GC metallkolonnene som benyttes i disse krevende applikasjonene, fører til ujevne bindinger av den stasjonære fasen, hvilket forringer både yteevne og reproduserbarhet, forklarer Kory Kelly, GC product manager hos Phenomenex.
   - Vår patenterte bindingsteknologi sikrer uniform kvalitet, blant annet fordi alle kolonnene våre testes individuelt og ikke i batch, sier Kelly.