Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Nanoteknologi for verdiskaping

1. september arrangerer Forskningsrådet og NANOMAT en heldagskonferanse rundt temaet Nanoteknologi for verdiskaping. Målet er å skape en møteplass for aktører innen næringsrelevant nanoforskning.
Målet for seminaret er å styrke samspillet mellom forskning og industri og skape interesse for nanoteknologi i eksisterende næringsliv. En ønsker å vise eksempler på gode nanoteknologiske innovasjoner, og hvordan teknologiområdene kan bidra til verdiskaping og industriell vekst, også innenfor områder av stor samfunnsmessig betydning.

Tid og sted: 1. september 2010 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo.
Påmelding innen 15. august til naringsseminar2010@forskningsradet.no

Målgrupper:
Målgruppe for seminaret er alle relevante aktører involvert i innovasjon innenfor programmets aktivitetsområder.

Arrangør: Konferansen arrangeres i samarbeid med forskningsprogrammene Nanoteknologi og nye materialer (NANOMAT), Funksjonell genomforskning (FUGE), Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT (VERDIKT) og Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) Eksterne samarbeidspartnere er SINTEF, Abelia, Innovasjon Norge, Norsk Industri og TEKNA.

Mer informasjon og tentativt program; klikk her.

Veien videre 2012-2020
Forskningsrådet gjennomfører en åpen prosess for å peke ut prioriterte forskningsområder innenfor nanovitenskap, nanoteknologi, nye materialer og mikroteknologi. En ønsker innspill fra fagmiljøene i universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter samt fra næringslivet og andre interessenter. Målet er en fornyelse av Forskningsrådets aktiviteter på dette teknologiområdet for perioden 2012–2020.

Klikk her for mer informasjon om Veien videre 2012-2020.