Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Farady i årets Hasselforelesning

Årest Hasselforelesning arrangeres 18. mai 2010 på Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo. Foredragsholder er Sir John Meurig Thomas, og tema for forelesningen er «The genius of Michael Faraday».
Sir John Meurig Thomas har mottatt en lang rekke priser for sin forskning, og ble i 1991 adlet av dronning Elisabeth for sitt bidrag til kjemien og til popularisering av vitenskapen.

Sir John Meurig Thomas ble født i Sør-Wales i 1932. Hans interesse for vitenskap ble vekket da fysikklæreren hans holdt en forelesning om Michael Faradays liv og gjerning. Siden tok han MSc og PhD-graden ved University of Wales, Swansee, og hadde flere akademiske posisjoner før (og etter) han fikk stillingen som nettopp Michael Faradays arvtager ved Royal Institution of Great Britain, London.

Michael Faraday har forblitt Thomas’ store forbilde, og årets Hasselforelesning handler om Faradays livsgjerning. Det holdes også en ekstraforelesning 19. mai med samme foreleser. Forelesningen har tittelen «Exploring the interface between heterogeneous and homogeneous catalysis».