Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Ærespris til Knut Einar Rasmussen

Det 19. norske symposium i kromatografi i Sandefjord (10.-12. januar 2010) åpnet med utdelingen av Ærespris i analytisk kjemi til professor Knut Einar Rasmussen. Æresprisen er innstiftet av Norsk Kjemisk Selskaps Faggruppe for analytisk kjemi. Prisutdeler var Åsmund Larsen.
Knut Rasmussen har gjennom en årrekke vært professor i farmasi ved Farmasøytisk institutt (Universitetet i Oslo) med spesiale innen fagområdet legemiddelanalyse/analytisk kjemi. Knut har bygget opp dette fagområdet på en særdeles vellykket måte til ett av de sterkeste fagmiljøene ved Farmasøytisk institutt, og vært svært delaktig i opprettelsen av forskningsplattformen BIOANALYTICS@UIO som er et satsningsområde på UiO og et samarbeid mellom faggruppene for analytisk kjemi ved Kjemisk institutt og Farmasøytisk institutt.
   Knut har vært flink til å prege utviklingen av miljøene, samtidig som han har vært flink til å la yngre krefter få slippe til – en unik egenskap i et universitetsmiljø. Knut har vært sentral innen undervisning og formidling i analytisk kjemi i Norge. Han har vært medforfatter av boken «Kromatografi» som har vært benyttet som lærebok ved flere norske universitet, og medforfatter av boken «Legemiddelanalyse» som er farmasistudentenes lærebok i legemiddelanalyse/analytisk kjemi ved flere norske universitet.

Veileder
Knut har vært veileder for et stort antall hovedfagsstudenter og doktorgradsstudenter ved Farmasøytisk institutt. Knut har gjennom en årrekke vært i arrangementskomiteen for «Norsk Symposium i Kromatografi» – det meget populære Sandefjordmøtet som har samlet mellom 200 og 300 deltakere. Knut var likeledes sentral i arrangementskomiteen for «Ninth International Symposium in Advances in Extraction Technologies» som ble avholdt i Ålesund i juni 2007.
   Knut har også vært sentral innen forskningen i analytisk kjemi i Norge. Han har publisert mer enn 160 artikler i internasjonale tidsskrift siden 1984, og holdt et stort antall foredrag på både internasjonale og nasjonale konferanser. Hovedtyngden av arbeidene har vært konsentrert rundt kromatografiske analyser av narkotika og legemidler, og utvikling av nye teknologier for prøveopparbeidelse. Han vært blant annet stått for utviklingen av Liquid-phase microextraction (LPME) og Electro membrane extraction (EME), som er to prøveopparbeidelsesteknikker som de seinere år har fått stort internasjonal oppmerksomhet. Knut har likeledes vært i ekspertpanelet til FN vedrørende utarbeidelse av analysemetoder for narkotiske stoffer.