Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

For mye informasjon?

Heretter setter Forskningsrådet begrensning på hvor mange sider en kan legge ved søknaden. Maksimum antall sider er satt til ti - og forsøk på å være mer ordrik gir feilmelding ved innsending!
På skolen lærte vi alltid at en skulle skrive fullstendige setninger. Det er nok fortsatt almengyldig, men konsulentene i forskningsrådet har bestemt at ti siders vedlegg til søknadene får holde - uansett hvor mye søkeren skulle ha på hjertet. I følge Forskningsrådets hjemmeside trer bestemmelsen i kraft fra 17. februar 2010 (kl. 13.00!).

Litt mer om saken samt annen informajon vedrørende søknader til forskningsrådet finner du her.