Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Norner inn i forskningsnettverket iNet

Norner Innovation AS har blitt en del av det europeiske forskningsnettverket iNet. Nettverket vil gi Norners kunder bedre mulighet til å realisere teknologiambisjoner.
Norners Dag Roar hegna (t.v.) og Lars Evensen hjelper norske bedrifter som er på utkikk etter ny teknologi med EU-midler.
Norners Dag Roar hegna (t.v.) og Lars Evensen hjelper norske bedrifter som er på utkikk etter ny teknologi med EU-midler.
Norner har jobbet systematisk siden starten i 2007 med å bygge opp kompetanse og praktisk erfaring med søknader om offentlige forskningsmidler både i Norge og EU.
   – Vi har fått viktig støtte fra Vekst i Grenland og Innovasjon Norge for å bli eksperter på prosjekt forslag mot EU-systemet. Nå tar vi enda et skritt ved å bli medlem i dette nettverket som er det største i Europa, sier Business Area Manager Lars H. Evensen.
   To av ankepunktene mot å engasjere seg i EU-forskning har vært lav sannsynlighet for å få tilsagn om støtte, samt en stor administrativ belastning ved å koordinere et prosjekt om man slipper gjennom nåløyet. Samarbeidet i iNet er svært effektivt og har over lengre tid vist at en høy kvalitet på prosjektforslagene har gitt en betydelig høyere suksessrate enn hva som er vanlig i Norge fram til nå. Norner vil være en døråpner for norske bedrifter inn i dette nettverket og vil samtidig tilby tjenester som vil redusere den administrative belastingen betydelig.
   – Vi er opptatt av å levere best mulige løsninger for våre kunder og kan gjennom iNet hjelpe bedrifter til å realisere teknologidrømmene sine, sier administrerende direktør Tine Rørvik.
   I EU-systemet ligger det store forskningsmidler tilgjengelig. Bare innenfor det 7. rammeprogrammet (2007-2013) deles det ut midler tilsvarende 1 milliard norske kroner per uke! Norge bidrar med store midler inn i EU systemet og det er viktig for Norges forskningsråd å støtte  mange prosjektforslag fra norske aktører. Dette betyr i praksis at bedrifter som ønsker tilgang på ny teknologi eller forskning, kan kontakte Norner, som hjelper bedriften videre med konkretisering av oppgaver og ambisjoner, identifisering av potensielle partnere og eventuelt utforming av prosjekt forslag.
   Blir prosjektet godkjent, vil bedriften kunne utvikle ny teknologi eller produkter og tjenester med en meget høy andel av finansieringen fra EU-midler.