Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Kjemiløypa 2009 ved NTNU: Jern i steiner og slush med flytende nitrogen

Kjemiløypa ble arrangert for første gang på NTNU i vår. I Kjemiløypa får elever i 7. klasse oppleve og lære kjemi gjennom selv å gjøre eksperimenter som er nært knyttet til læreplanen i naturfag for trinnet.
Blant eksperimentene elevene utførte var syre/base-reaksjon med tørris og lut.
Blant eksperimentene elevene utførte var syre/base-reaksjon med tørris og lut.
Tekst: Per-Odd Eggen, Lise Kvittingen og Annette Lykknes
Foto: Per-Odd Eggen, Ingrid Fadum Kjønstad, Annette Lykknes, Marit Nordløkken, Silje Skogvold


Det hele startet med et initiativ fra Institutt for fysikk og Skolelaboratoriet ved NTNU i forbindelse med Verdens Fysikkår 2005. Målet var å pirre nysgjerrigheten og stimulere til undring over hvordan naturen henger sammen. Fysikkløypa ble en så stor suksess at den har blitt et årlig tilbud for elever i 6. klasse. Høsten 2007 ble Biologiløypa for første gang arrangert for 9. klassinger i Trøndelagsregionen; også dette tilbudet fortsatte i 2008 og ser ut til å ha kommet for å bli. Kjemididaktikkmiljøet ved Institutt for kjemi ble tidlig utfordret til å følge opp med en kjemiløype, og etter mange runder med finansiering, logistikk og utvikling av faglig opplegg kunne løypa endelig gjennomføres i mars 2009. Målet var å bidra til å stimulere både sansene og intellektet ved å tilby et faglig opplegg med eksperimenter som skolene vanligvis ikke selv kan tilby.

700 barn på besøk
Kjemiløypa fikk mer enn dobbelt så mange påmeldinger som kapasiteten tillot. Totalt fikk 24 barneskoler i Nord- og Sør-Trøndelag tilbudet og i løpet av to uker kunne omkring 700 barn besøke Institutt for kjemi på NTNU, cirka 70 hver dag. Programmet startet kl 09.30 og varte til cirka kl 14.00. Elevene, som kom sammen med sine lærere, ble delt i grupper og ledsaget av to studenter gjennom ulike laboratorier og grupperom i Realfagbygget på Gløshaugen. På noen av postene fikk de bruke små, bærbare laboratorier, utviklet for skoler i Sør-Afrika.
   Programmet for Kjemiløypa var laget for 7. klassinger med oppgaver tilpasset læreplanen, slik at de kunne lære kjemi samtidig som de hadde det moro. Vi la vekt på at elevene selv skulle gjøre eksperimentene, ikke bare få forsøkene demonstrert. Elevene fikk blant annet teste jerninnholdet i ulike steiner, dra sigarettrøyk gjennom bomull ved hjelp av vannstrålesug, eksperimentere med tørris og flytende nitrogen, se på fargereaksjoner og erfare varmeutveksling i kjemiske reaksjoner, for å nevne noe. Responsen har vært overveldende positiv. 654 av de cirka 700 elevene fylte ut evalueringsskjema, og av disse var 91 prosent svært fornøyd med dagen (alternativ 5 eller 6 på en 6-punktsskala). Typiske tilbakemeldinger var: «Artig, håper jeg skal hit flere ganger.» Elevene var også svært fornøyd med studentene på løypa (93 prosent valgte alternativ 5 eller 6). På spørsmål om de fikk lyst til å lære mer naturfag etter en dag med Kjemiløypa, valgte 63 prosent alternativ 5 eller 6 (svært lyst). Hvorvidt dette får følger vil bare tiden vise, men begeistring og følelsen av å ha opplevd noe stort var i alle fall tilstede hos mange. En elev uttrykker det beskrivende slik: «Jeg kunne ingenting fra før av, alt jeg kan lærte jeg i dag, og jeg vet ikke hva mer som finnes.»

17 ansatte
17 studentassistenter var ansatt på Kjemiløypa 2009. Disse vekslet på å være ansvarlige for gjennomføringen av forsøkene på ett bestemt rom, og ha ansvar for å følge én elevgruppe rundt fra post til post. I løpet av to uker skulle alle studentene ha prøvd alle rollene. For å sikre kvalitet og ivareta sikkerheten i løypa, måtte studentene gjennomføre et to dagers opplæringskurs, ledet av Per-Odd Eggen, som var ansvarlig for det faglige opplegget. En ekstra bonus av kjemiløypa var den erfaringen studentene fikk i fagformidling. I løpet av noen innkjøringsdager forbedret de kjemiløypa vesentlig og framsto som både dyktige ledere og entusiastiske fagfolk. Prosjektledere var Lise Kvittingen og Annette Lykknes, som blant annet sørget for å få på plass finansiering, logistikk samt utstyr og kjemikalier – ingen liten oppgave når det dreier seg om mange reagenser og tildels store volum, for eksempel omtrent 100 L stivelsesløsning for jodklokka. Men den gode responsen fra elever, lærere og studentassistenter ga mersmak og ideer til videre utvikling. Imidlertid er Kjemiløypa en kostbar affære og for å kunne fortsette trengs det videre finansiering. Vi oppfordrer gjerne organisasjoner og næringsliv til å støtte prosjektet slik at det kan videreføres i 2010.

Økonomisk drahjelp
I år var Kjemiløypa finansiert av NTNU, Tekna og Sør-Trøndelag Fylkeskommune, som til sammen bidro med i overkant av 300.000 kroner. Uten såpass finansiering er det ikke mulig å tilby et opplegg som holder mål både faglig og sikkerhetsmessig. Vi vil gjerne takke for sjenerøs støtte! Takk også til alle studentassistentene for en formidabel innsats, til ansatte ved Institutt for kjemi for velvilje til prosjektet, spesielt Inger Frøseth, Roger Aarvik og Gunnar Svare, som nedla betydelig arbeidsinnsats i løypa, og til Inger Fadum Kjønstad, Marit Nordløkken og Silje Skogvold for fine bilder. Ingrid Kjønstad takkes også for hjelp til å bearbeide data fra spørreskjemaene.

For mer informasjon, ta kontakt med prosjektlederne:
Professor Lise Kvittingen
lise.kvittingen@chem.ntnu.no
Tlf.:
 73 59 66 22
Førsteamanuensis Annette Lykknes
annette.lykknes@chem.ntnu.no
Tlf.: 73 59 40 54