Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Klimavennlig fra Sarpsborg

Gjennom sitt unike bioraffinerikonsept produserer Borregaard miljøvennlige alternativer til oljebaserte produkter. Nye analyser viser også at Borregaards produkter kommer svært godt ut når det gjelder lav klimabelastning.
Direktør for innkjøp og strategisk
forsyning, Tuva Barnholt, leder
kartleggingen av Borregaardproduktenes
livsløpsanalyse. (Foto: Borregaard)
Direktør for innkjøp og strategisk forsyning, Tuva Barnholt, leder kartleggingen av Borregaardproduktenes livsløpsanalyse. (Foto: Borregaard)
Borregaard har i samarbeid med Østfoldforskning gjennomført en livsløpsanalyse (LCA) av produktene cellulose, etanol, lignin og vanillin.
   Livsløpsanalysen er en «vugge til port»-analyse som gir oversikt over klimabelastningen forbundet med produktene, og baserer seg på en nøyaktig kartlegging av prosess og interne strømmer.

Følger hele prosessen
Prosjektansvarlig for Borregaards livsløpsanalyse er direktør for innkjøp og strategisk forsyning, Tuva Barnholt. I tillegg har flere Borregaardansatte bidratt ved hjelp av innhenting av nødvendig data og konstruktive tilbakemeldinger underveis.
   - Livsløpsanalysen ser på relevante miljø- og helsepåvirkninger gjennom hele produksjonsprosessen og hele materialsyklusen. Analysen legger grunnlaget for miljødeklarasjoner EPD på produktene våre som hjelper kundene å velge de mest miljøvennlige løsningene, sier Barnholt.

Små CO2-fotavtrykk
I tillegg er det gjennomført en Gjennom sitt unike bioraffinerikonsept produserer Borregaard miljøvennlige alternativer til oljebaserte produkter. Nye analyser viser også at Borregaards produkter kommer svært godt ut når det gjelder lav klimabelastning. Direktør for innkjøp og strategisk forsyning, Tuva Barnholt, leder kartleggingen av Borregaardproduktenes livsløpsanalyse. Klimavennlige produkter fra Borregaard konkurrentanalyse der Borregaards produkter sammenlignes med kon kurrerende produkter med hensyn til klimautslipp i et livsløpsperspektiv. Mye tyder på at Borregaards produkter kommer svært godt ut, spesielt sammenlignet med alternativer produsert fra fossile råvarer, som for eksempel etanol fra etylen og vanillin fra guaiacol. Her er forskjellene betydelige.
   - Hadde vi tatt med utslipp fra bruksfasen i analysene, hadde resultatene vært enda bedre. For våre produkter ville utslippene vært null ettersom råvarene er fornybare, mens de fossile alternativene vil ha et CO2-utslipp i bruksfasen, understreker Barnholt.

«Grønn» vanillin
Borregaards EuroVanillin Supreme er én av produktene som kom virkelig godt ut i konkurrentanalysen. CO2- utslippene forbundet med vanillin fra ligninet i tømmeret viser seg å være 90 prosent lavere enn utslippene forbundet med vanillin basert på guaiacol (petrokjemisk).
   - Dette understreker ikke bare at ligninbasert vanillin er et grønt produkt, men setter også en høy standard i forhold til CO2-fotavtrykk, mener Thomas Marwedel, Business Director for Borregaards aromaprodukter.
   I følge Marwedel møter vanillin fra lignin kravene til framtidens næringsmiddelproduksjon.
   - Det er grønt, fornybart og klimavennlig, i tillegg til å være et kvalitetsprodukt, understreker han.

Kilde: Internavisen Bindeleddet