Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Seminar: Nanopartikler: Miljø og helse

Norsk Kjemisk Selskaps Faggruppe for Analytisk Kjemi inviterer til 1-dags seminar om «Nanopartikler: miljø og helse»,  tirsdag 26. mai 2009, på NILU, Kjeller.
Nanoteknologi og bruk av partikulært materiale i nanostørrelse for ulike applikasjonsområder er i dag i sterk vekst. På grunn av den sterke veksten, er produktene ofte å finne på markedet før viktige spørsmål rundt konsekvenser for miljø, helse og sosiale forhold er avklart basert på vitenskaplige metoder. Seminaret skal samle nasjonale og internasjonale eksperter fra ulike fagfelt som er involvert i problemstillinger rundt produksjon, anvendelse og konsekvensutredelse for bruken av nanomaterialier både med hensyn til miljø og helse. Nanoteknologi kan utvilsomt ha potensial innen bl.a. medisinsk teknologi, men deres reaktivitet og biologiske effekter kan være negative for både mennesker og miljø. Fagforedragene skal dokumentere dagens faglig status i skjæringsfeltet mellom teknologisk nytte og skadelige effekter.

Program:
08:30-09:00
Registrering
09:00-09:05
Velkommen
Gunnar Jordfald, Direktør, Norsk institutt for luftforskning (NILU)
09:05-10:50
Nanotechnologies and nano-sciences, knowledge-based multifunctional materials and new production processes and devices
Dr. Antonietta Gatti, University of Modena, Italy
10:50-10:20
National Regulations (working title)
Jon Birger Aarnes, SFT
10:20-10:35
Kaffe, te, frukt
11:35-11:05
Occupational Health (working title)
Yngvar Thomassen, STAMI
11:05-11:35
Health aspects (working title)
Magne Refsnes, NIPH
11:35-11:05
Impact assessment of nanoparticles: testing strategies for effect evaluations
Dr Maria Dusinska, NILU
12:05-13:00
Lunsj
13:00-13:40
Nano particles and human health (working title)
Dr. Elise Rundén Pran, NILU
13:30-14:15
Nano particles; Characterisation and environmental behavior (working title)
Dr. Giuliano Pojana, University of Venice, Italy
14:15-14:30
Kaffe, te, frukt
14:30-15:00
Nano-Sølv, konsekvenser for miljøet
Dr. Hilde T. Uggerud, NILU
15:00-15:30
Nanopartikler og miljøeffekter
Erik J. Joner, Bioforsk
15:30-16:00
Paneldebatt og avslutning

Seminarspråk: Engelsk
Programmet vil bli oppdatert på fagruppens hjemmeside www.nks-analytisk.no

Påmeldingsfrist: 10. mai 2009

Deltakeravgift:
Kr. 900,- for medlemmer av NKS-FAK
Kr. 1200,- for ikke-medlemmer av NKS-FAK
Kr. 300,- for studenter

Påmelding:
Navn : ________________________________________
Firma : ________________________________________
Adresse : ________________________________________
E-post : ________________________________________
Seminarnavn : ________________________________________

Deltakeravgift skal betales til konto 1730.18.37003 og giroen merkes med «Nanopartikler».
Send utfylt påmeldingsskjema til:

Roland Kallenborn
Postboks 100
2027 Kjeller
eller send en e-post til
roland.kallenborn@nilu.no
Faks 63 89 82 37
Tlf: 63 89 80 50

Du vil få beskjed om deltagelse pr. e-post.


STIPEND FOR STUDENTER til å delta på 1-dags seminar i «Nanopartikler: Miljø og helse», 26. mai 2009, NILU, Kjeller.

Faggruppe for Analytisk Kjemi vil dele ut inntil to reisestipend på inntil NOK 2500 for studenter til å delta på 1-dags seminar om «Nanopartikler: Miljø og helse». Stipendet kan deles ut til høyere grads studenter i analytisk kjemi ved Universiteter og Høgskoler i Norge. Reisestipendet vil fortrinnsvis bli tildelt studenter som kan vise til selvstendig akademisk virksomhet eller studenter som har vist spesielt høyt faglig nivå og aktivitet. Mottaker av reisestipend må levere skriftlig rapport fra reisen til Styret i Faggruppe for Analytisk Kjemi.

Skriftlig søknad samt budsjett sendes til:
Elin Gjengedal
Universitet for Miljø- og Biovitenskap
Postboks 5003
1432 Ås.
Tlf. 64965533
Faks. 64965601
e-post elin.gjengedal@umb.no

- innen 1. mai 2009.

Søknadene vil bli vurdert av Styret og kan ikke påklages eller overprøves.