Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Ny DynaPro NanoStar fra Wyatt

DynaPro NanoStar er analyseinstrument basert på dynamisk lysspredning (DLS). Instrumentet benyttes blant annet til å analysere proteinløsninger, blandinger av inhibitorer, buffere og andre produkter i løsning.
Det nye instrumentet som erstatter DynaPro Titan, har forbedret signal-til-støyforholdet med 100 prosent i forhold til forgjengeren, og de fleste av hovedkomponentene er oppgradert.
   Det første instrumentet i familien kom på begynnelsen av 1990-tallet og har siden vært benyttet til analyser i forbindelse med proteinkrystallisering.
   En av nyhetene på DynaPro NanoStar er TCP/IP-interface - noe som gjør at det kan bli styrt fra hvorsom helst - bare internettilgangen er i orden. Instrumentet har to lysspredningssensorer i det optiske systemet samt en tilpasset statisk lysspredningsdetektor. Dette gjør at instrumentet kan måle absolutt molekylær vekt i tillegg til hydrodynamisk radius. Arbeidsområdet til detektorene kan utvides automatisk ved å dempe laserstyrken fra 100 til 10 mW samt justere et digitalt inline optisk dempeledd for å oppnå optimalt signalnivå for ADP-kretsen (Avalanche Photo Diode Diode).
   Temeraturområdet er også utvidet fra tidligere maks 90 °C til 150 °C. Dette utvider også bruksområdet fra proteiner til også å omfatte nanopartikler.
   Engelsk pressemelding kan leses her.