Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Reduserer ikke FoU-satsingen

Den internasjonale økonomiske krise var også tema da storkonsernet Bayer AG presenterte sine utviklingsresultater for presse og andre under «Bayer’s Perspective on Innovation 2008» i desember. I nærvær av 130 presserepresentanter fra 22 land fastslo konsernsjef Werner Wenning at konsernet skal utvide sine FoU-aktiviteter ytterligere, på tross av den pågående finans- og økonomikrise.
Sentrale herrer under presentasjonen av Bayer Innovation 2008; konserndirektør dr. Wolfgang Plischke (t. v.) og konserndjef dr. Werner Wenning.
Sentrale herrer under presentasjonen av Bayer Innovation 2008; konserndirektør dr. Wolfgang Plischke (t. v.) og konserndjef dr. Werner Wenning.
Tekst og foto: Karl J. Gurandsrud


– Oppgaven nå er å sette rett kurs. Bare gjennom innovasjon kan vårt selskap fremskaffe den vekst som er nødvendig for å sikre grunnleggende suksess, sa Werner Wenning. Han fremholdt at man hadde registrert en dramatisk forverring av driften i 2008, men regnet likevel med å forbedre resultatet (EBITDA) både i 2008 og 2009. Bayer hadde et FoU-budsjett for 2008 på rundt EUR 2,8 milliarder.
   – Dette er det største FoU-budsjette i Tyskland innen kjemisk og farmasøytisk sektor – og beløper set til rundt fem prosent av all forskning og utvikling utført av tysk industri som helhet, fremholdt Wenning. Han mente at det kortsiktig kan spares her, men at dette vil ha langsiktig ødeleggende virkning.
   – Det vil ikke skje, sa Werner Wenning.

Bred FoU-portefølje
Gjennom alle sine undergrupper av virksomheter er Bayer vel forberedt for dagens sosiale utvikling – særlig med hensyn til verdens voksende befolkning og økende knapphet på ressurser. Etterspørselen etter mat og helsetjenester vil vokse videre. Klimabeskyttelse vil også ha topp prioritet i fremtiden.
   – Bayer kan gi et bidrag til å møte alle disse utfordringene, sa dr. Wolfgang Plischke, som er konserndirektør i Bayer AG, og ansvarlig for utvikling, teknologi og miljø.
   Den farmasøytiske utviklingsporteføljen er velfylt, med 50 prosjekter som for tiden er i fase I til III av klinisk utprøving. I tillegg planlegger konsernet å få til nye plantevernaktive forbindelser med et maksimalt årlig salgspotensiale på 1 milliard Euro på markedet, i perioden fra 2008 til 2012. Løsninger for bedre klimabeskyttelse er i fokus innen selskapets FoU-aktiviteter på området høyteknologimaterialer.
   I denne sammenhengen etterlyste styreformann Werner Wenning en omfattende global patentbeskyttelse.
   – Forsvar av intellektuell eiendom danner et nødvendig grunnlag for utvikling. Pålitelig, global beskyttelse av intellektuelle eiendomsrettigheter er avgjørende for et globalt utviklingsselskap som Bayer, fremholdt han.
   – Totalt sett hadde Bayer patentkrav inne for 774 oppfinnelser i 2007. Selskapet oppnådde rundt 40 prosent av sin omsetning fra patenterte produkter og prosesser.

Helsefokus på skade og sykdom
Blant Bayers mange vellykkede utviklingsprosjekter er det antikoagulerende middel Xarelto®, som allerede er den mest gjennomprøvde Faktor Xa inhibitor i klinisk utvikling. Det er planlagt et utviklingsprogram for Xarelto® med mer enn 60.000 pasienter. Programmet fikk regulær godkjennelse i Canada og EU i 2008. Produktet, som tas i tablettform, kan nå brukes forebyggende mot blodpropp i forbindelse med kne- og hofteoperasjoner på voksne pasienter. Kliniske studier for utvidet bruk er allerede kommet langt. Dette produktet har et topp årlig salgspotensiale på over EUR 2 millarder.
   Man har også hatt fremgang innen utvikling av kreftmedisin. Parallelt med det medisinske produktet Nexavar®, som er godkjent for behandling av nyre- og leverkreft, og som nå er gjenstand for over 200 kliniske studier med tanke på bruk i behandling av andre kreftformer, har Bayer også utvidet sine forskningsaktiviteter innen området kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling av kreftsykdommer. Eksempler omfatter en strategisk allianse med det tyske kreftforskningsenteret i Heidelberg og overtagelse av det Köln-baserte bioteknologifirmaet Direvo, som komplementerer Bayers prekliniske portefølje og utvider selskapets biologiske forskningsekspertise. Bayer Schering Pharma er allerede blant verdens ti ledende biologiske selskap.
   Et annet biofarmasøytisk produkt som har vært under klinisk utprøving i fase III siden 2007, er det aktive stoffet VEGF Trap-Eye for behandling av våt aldersrelatert makulær degenerasjon (forkalkning på nethinnen). Det har også vært fremgang innen utvikling av to kardiovaskulært aktive stoffer: riociguat og cinaciguat, til bruk innen kjerte- og karmedisin.

Stor innen plantevern
Bayer CropScience er en global virksomhet som er en av verdens ledende innovatører innen plantevern, frø og bio-vitenskap. Også denne virksomheten støtter innovasjoner: Med unge produkter basert på aktive virkemidler som er introdusert på kjernemarkedet siden 2000, har Bayer oppnådd en valutajustert omsetningsvekst på 44 prosent i de første tre kvartalene av 2008, sammenlignet med samme periode året før. Disse produktene står for rundt 30 prosent av den agrokjemiske omsetningen ved Bayer CropScience. Salgsmålet for lanseringsprogrammet på EUR 2 milliarder kan bli oppnådd allerede i slutten av 2009.
   Det seneste eksempelet er skadekontrollmiddelet Movento®. Det nye insektisidet spirotetramat ble gitt regulær godkjennelse i de første strategisk viktige markeder – USA og Canada – i 2008, og er planlagt for distribusjone i over 70 land. Nøkternt vurdert er produkter basert på denne aktive ingrediensen forventet å ha et årlig salgspotensiale på rundt EUR 200. Substansen har en unik toveis virkemåte. Den fordeles både oppover og nedover i planten og sprer seg til områder som ellers er vanskelige å nå. Dette genererer systemisk og langvarig beskyttelse mot forskjellige skadeorganismer.
   Mellom 2008 og 2012 har Bayer CropScience planer om å investere totalt EUR 3,4 milliarder i forskning og utvikling. Rundt EUR 2,7 milliarder a dette vil gå til forskning innen innovativ plantebeskyttelse og aktive ingredienser. I samme perioden har selskapet planer om å investere rundt EUR 750 millioner i utvikling av nye løsninger for frø- og plantebioteknologi. Ved siden av egenskaper som allerede er introdusert, som insektresistans og toleranse for herbicider, vil forskning på dette området i fremtiden fokusere sterkere på mål slik som økende utbytte og å gjøre planter stresstolerante.
   – Sett i lyset av økende klimaforandring vil plantebioteknologi spille en stadig viktigere rolle, sa Wenning.

Ultrasterke og lette materialer
Nye bruksområder, miljøvennlige produksjonsmetoder og tilpassede produktløsninger er sentralt for FoU-aktiviteten til Bayer MaterialScience. Prosessoptimalisering slik som i produksjon av klor og TDI (Toluene diisocyanate) reduserer energiforbruket betydelig og fører således til redusert CO2-utslipp per tonn produkt. I tillegg åpner nanoteknologi for mange nye muligheter. Ved bruk av Baytubes, nanorør av karbon fra Bayer, kan materialer gjøres ekstremt stabile og sterke med betydelig redusert vekt. Rotorblader for vindturbiner kan eksempelvis gjøres mer energieffektive.

bayer nanoKontrollrommet for anlegget som produserer nanomaterialet Baytubes®. Her ser man toppen av reaktoren med «fluidized bed». (Foto: Bayer AG)

Skattereduksjon for FoU
Innovatører hos Bayer er selskapets 11.800 forskere og utviklere. Over 60 prosent av dem arbeider i Europa, inklusive 6.300 i Tyskland, som fortsatt har den største forskningsorganisasjonen i gruppen.
   – For et forskningsbasert selskap som er lokalisert i Tyskland, er det spesielt viktig at dette landets innovative kapasitet utvides ytterligere, fremholdt Werner Wenning. Han henvendte seg til politikerne, som i tillegg til å gi vanlig prosjektstøtte, bør innføre større skattereduksjoner for forskning og utvikling ved økt fradragsrett for FoU-utgifter – slik som noen europeiske land allerede har innført. Dette ville skap tilleggsincentiver for investeringer i utvikling, og dermed i landets fremtid.
   Konsernsjefen i Bayer påpekte også behovet for å fouksere mer på utdanning, som han mente politikerne må gi høyere prioritet. Wenning er i økende grad opptatt av diskusjoner rundt indtroduksjon av ny teknologi og investeringer i industriell infrastruktur, idet han fastslo at teknologien ikke kan utvikles videre uten å være tilstrekkelig akseptert av samfunnet. Politiker og industrifolk trenger på samme måte å spille sin rolle med økt varsomhet.
   – Den fremtidige livskraft til enhver lokalisering avhenger også av hvor åpent den omfatter ny teknologi. Vi skulle ikke alltid snakke bare om risikoen ved nye teknologi mens vi glemmer de muligheter den gir, tilføyde Wenning.

Vekt på kvalitetsforskning
Styremedlem Plischke understreket den sentrale betydning av topp kvalitet i forskning som grunnlaget for all utvikling.
   – Suksessen for våre forskningsaktiviteter er i stor grad avhengig av kreativiteten og produktiviteten hos våre ansatte. Fra år til år er det blitt mer og mer vanskelig å gjøre nye oppdagelser, og mer komplisert å skape utvikling. I økende grad kan ikke utvikligsarbeide eksistere uten nettverk – der partnere både innenfor og utenfor selskapet er involvert.
   I tillegg fremhold Plischke at – vi ønsker å bli mer åpne til eksterne partnerskap ved å engasjere oss i offentlig samarbeide med de beste i verden på hvert forskningsområde.

Satser på bærekraft
Bayer vil fortsette å utvide disse forskningsnettverkene i de kommende år samt komplettere og støtte sin egen ekspertise særlig med topp kvalitet fra utsiden.
   Bayer er en global virksomhet med kjernekompetanse innen områder som helsevern, gjødning og høyteknologimaterialer. Selskapets produkter og tjenester er konstruert til fordel for folk samt forbedre deres livskvalitet. Samtidig skaper Bayer verdier gjennom utvikling, vekst og forbedret inntjeningskraft. Gruppen står for prinsippet om bærekraftig utvikling og ser sin rolle som en sosialt og etisk ansvarlig virksomhet. Økonomisk, økologisk og sosialt ansvar ligger likeverdig til grunn for selskapets drift. I 2007 sysselsatte Bayer 106.200 personer og hadde en omsetning på EUR 32,4 milliarder. Kapitalomkostningene kom opp i EUR 1,9 milliarder, FoU-omkostnngene til 2,8 milliarder.