Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Bred teknologimønstring i Hannover

Hele spekteret av innovative industriprodukter vises under ett tak på årets store industrimesse i Hannover som åpner dørene 20. april 2009.
Samtidig er arrangementet en premiere for ny internasjonal fagmesse – Wind.

Industrimessen 2009 kommer til å legge beslag på hele messeområdet. Verdens viktigste teknologiarrangement vil fra 20. til 24. april 2009 ha hele 13 internasjonale fagmesser under samme tak. For det første vil alle de tre «gamle» favorittene være på plass: MDA – Motion, Drive & Automation, SurfaceTechnology og ComVac. Disse er bare med annethvert år. For det andre kommer en ny fagmesse – Wind – etablert etter enorm interesse fra fagbesøkere med interesse for vindenergisektoren.

Prosessautomatisering
Vi nevner i det følgende enkelte fagmessene, som antas å være av størst interesse for våre lesere. Interkama+ er fagmessen for prosessautomatisering, og profiterer så vel besøkende som utstillere ved integrasjonen på Hannover Messe. Sammen med fagmessene Factory Automation og Industrial Building Automation presenteres denne treenigheten som «Industriautomasjon».
   Alle som ønsker å holde seg oppdatert om de siste teknologier for produksjonsautomatisering besøker Factory Automation. Som den ledende internasjonale fagmessen innen dette feltet dekker Factory Automation ikke bare alle aspekter ved integrerte, automatiske løsninger for produksjon, men presenterer også innovasjoner for mekanisk, teknisk ekspertise og robotassistert automatisering.
   Nytt av året er Clean Production i hall 16 med vitenskapelig støtte fra Fraunhofer Institute for Production Engineering and Automation (IPA).

Optimailsering
Innovative løsninger for optimalisering av produksjon og energiforsyning i produksjonsprosesser står i fokus på ComVac, Trade Fair for Compressed Air and Vacuum Technology. For å være i stand til å produsere varer til konkurransedyktige priser, trenger nesten enhver fabrikant i dag trykkluft og vakuumteknologier i en eller annen form. Også her viser verdensmarkedet større etterspørsel, da bedrifter stadig ser seg om etter nye løsninger for oppgradering av produksjonsprosesser. ComVac-portfolioen dekker alle aspekter ved trykkluft- og vakuumteknologi – fra fremstilling, behandling og distribusjon til anvendelse i maskiner og systemer. Fokus er på moderne, elektroniske kontroll- og reguleringssystemer, som i nær fremtid kommer til å overta viktige funksjoner. Tjenester som «Current State Analyses» eller trykkluft-Contracting avrunder tilbudet på ComVac 2009, som presenteres i hall 26.

Overflateteknologi
I moderne industriproduksjon avhenger mye av kvaliteten på overflaten. SurfaceTechnology dokumenterer hele spekteret av nåværende og fremtidige teknologier for behandling, foredling og lakkering av overflater. På SurfaceTechnology 2009 viser bedrifter fra hele verden ikke bare innovative behandlingsteknikker, men også hele rekken av tjenestetilbud. Målsetningen for SurfaceTechnology er å fremstille de ofte svært kompliserte produksjonsprosessene slik at de blir lettere å forstå. Gjennom en serie spesialvisninger dokumenteres bruken av disse teknologiene bransjeovergripende for hele industrien og fører til en internasjonal erfaringsutveksling. Fellespresentasjonen «World of Surface Treatment» har i mange år vært organisert av Central Association for Surface Technology (ZVO), og dekker alle trinn i overflatebehandlingsprosessen - fra forbehandling, galvanisering og prosesskjemi til kvalitetssikring og testing.
   Fagmessen MicroTechnology er plassert i hjertet av verdens største teknologiarrangement – sammen med overflatebehandlingsteknologi (hall 6), underleveranser (hallene 3–5) og industriell prosessteknologi (hallene 6–9 og 11).

Tekst: Karl Jørgen Gurandsrud, Media Oslo AS